Video hiện trường vụ cháy kinh hoàng tại phòng trà ở thành phố Vinh (Nghệ An)Báo Tin3a.com
 

QC