Video quảng cáo mới được Rostec đăng tải ít giờ trước bổ sung một số hình ảnh về tiêm kích mới.Báo Tin3a.com
 

QC