Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á: Việt Nam 4-0 IndonesiaBáo Tin3a.com
 

QC