Vừa xơi tái chuột, rắn đuôi chuông lại phải bỏ mạng dưới móng vuốt của chim ưngBáo Tin3a.com
 

QC