Xe bán tải lao thẳng vào nhóm thanh niên đang ẩu đảhttps://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2020/9/24/d7dad2ec-3542-4538-81a0-3fa640ab1ed4-convert-video-onlinecom-1-16009093641461845747528_480p.mp4Báo Tin3a.com
 

QC