Nữ phóng viên liều lĩnh đứng ngay dưới oanh tạc cơ Tu-160 đang hạ cánh Báo Tin3a.com
 

QC