Clip: Pháo sáng chưa đủ, cả pháo hoa cũng xuất hiện trên phố Thủ đô Báo Tin3a.com
 

QC